"Dedi ki akla izah ilimledir, aşka izah ise aşkla..."

"Dedi ki sevgi kurar, adalet devam ettirir."

"Dedi ki en çabuk cezalandırılacak şey kalptir."

"Dedi ki cahil için en iyi iş susmaktır; fakat bunu bilseydi cahil olmazdı."

"Dedi ki beni görmen rü`yet, niyetimi görmen basiret, akıbetimi görmen nazardır."

"Dedi ki sabit olmadan nabit olmaz."

"Dedi ki zikir, gafleti kovmaktan ibarettir."

"Dedi ki düşünmek icabeti davet eden bir yakarıştır."

"Dedi ki kursağına düşeni değil, gönlüne düşeni kâr say."

"Dedi ki halkın sana zannını, senin sana zannın gibi sanma."

"Dedi ki din kardeşinin sevgisini, kalbindeki ona karşı sevgin ile ölçebilirsin."

"Dedi ki gelmek irade ile ise de gitmek icazetledir."

"Dedi ki ilim aklın kulluğudur."

"Dedi ki ilim imandan öncedir, çünkü bilmeyenin ne imanı ne de ameli olur."

"Dedi ki ölümü sıkça an, geçimle daraldıysan ferahlatır, bolluk içindeysen daraltır."

"Dedi ki gönlünün hoş olmasını istiyorsan halkın dedikodusunu işitme, onlar Yaratanlarına bile laf atıyorlar, bilmiyor musun?"

"Dedi ki üç tip insan var: yapanlar, yapılana bakanlar ve ne yapıldı diye şaşanlar."

"Dedi ki nefret ediyorsan yenilmişsindir."

"Dedi ki kulun afeti nefsinden razı olmasıdır."

"Dedi ki kendini kendi malın bilirsen, kendinden başkasına bakman da, başkasından bir şey beklemen de haramdır."

Dedi ki

1.0x atla
BAŞLA