"Dedi ki kimseye iyi zan besleyememesi kişinin kötülüğünün delilidir."

"Dedi ki ilahi kemale mazhariyetin mahallinin tahammülü kadardır."

"Dedi ki gafil olmamak için dua et ama sakın duandan gafil olma."

"Dedi ki marifet güzeli sevmek değil, sevdiğini güzelleştirmektir."

"Dedi ki yürümeye başlamadan yol gözükmez."

"Dedi ki kendi ihtiyarıyla Allah`a kulluk etmeyen, zorunlu olarak yarattıklarına kulluk eder."

"Dedi ki akıllı işin başını değil sonunu düşünür."

"Dedi ki cömert veren değil, verdiğine sevinendir."

"Dedi ki dünyaya arz-ı endam etmeye değil arz-ı hal etmeye geldik."

"Dedi ki ne olduğunu temsil edemeyen, ne olmadığını anlatmaya çalışır."

"Dedi ki kimsenin adamı olma, adam ol."

"Dedi ki dünyadaki cennet O`nun yakınlığı, ahiretteki asıl cennet ise O`nun varlığına nazardır."

"Dedi ki aşağıda olan düşmekten korkmaz."

"Dedi ki yanında kendini bulduğun arkadaşın, huzur bulduğun dostun, O’nu bulduğun dostudur."

"Dedi ki ihlas övgü beklemeden iş yapmaktır."

"Dedi ki sevginin tartısı fedâkârlıktır."

"Dedi ki dünyaya rağbeti artanın dostlarıyla ülfeti azalır."

"Dedi ki bitmesi tamamlanması anlamına gelmez."

"Dedi ki mükemmellik değil, ahenk olsun gayen..."

"Dedi ki edep; konuştuğunda dilini, sustuğunda kalbini, dışarı çıktığında gözünü korumandır."

Dedi ki

1.0x atla
BAŞLA